SERWIS W TRAKCIE PRZEBUDOWY

______

Do czasu zakończenia prac zapraszamy na
oficjalną stronę MMM

www.mmmgroup.com


__________________________________________________________________
MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o.
Biuro                                                                                                Centrum serwisowe
ul. Poleczki 30, 02-822 Warszawa                                            ul. Pabianicka 119/131; 93-490 Łódź
tel.  +48 22 652 25 08                                                                           tel.  +48 42 640 22 66
fax  +48 22 620 89 05                                                                           fax  +48 42 640 22 02
office@mmmpolska.com                                                                    service@mmmpolska.com
http://www.mmmgroup.pl/pl/kontakt
Warszawa, 25.08.2014
Uprzejmie informujemy, że MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o. w dniu 05 sierpnia 2014 r. wykupiła 100 % udziałów w firmie BMT Sp. z o.o.
W związku z powyższym nastąpi połączenie obu firm pod nazwą MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o.
Plan połączenia: Link

Please note that MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o on August 5, 2014 bought a 100% shares in the company BMT Sp. z o.o.
Therefore, the two companies will merge under the name of MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o.
The merger plan: Link