Połączenie firm

Warszawa: 19.12.2014

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że firma BMT Sp. z o.o. od dnia 28 listopada 2014 r. przestała występować na rynku pod swoją dotychczasową nazwą w wyniku zakończenia procesu łączenia się  z firmą MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska  Sp. z  o. o.

Zarówno MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o. o. jak i BMT Sp. z o. o. stanowią część międzynarodowej grupy kapitałowej MMM Group. Przejęcie BMT Sp. z o. o. miało na celu między innymi reorganizację w ramach grupy kapitałowej MMM Group  w aspekcie uproszczenia i ujednolicenia struktury organizacyjnej tej grupy kapitałowej w Polsce jak też usprawnienie zarządzania działaniami biznesowymi MMM Group i zwiększenie efektywności działania połączonych Spółek. 

Z dniem przejęcia firma MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o. o., działająca jako spółka przejmująca, wstąpiła zasadniczo we wszystkie prawa i obowiązki BMT Sp. z o. o., działającej jako spółka przejmowana.

Spółka nasza będzie kontynuować i rozwijać dotychczasową działalność w zakresie dystrybucji urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji oraz towarzyszących im usług. Działalność handlowa biura w Krakowie będzie kontynuowana szczególnie w zakresie laboratoriów, przemysłu i farmacji. 

Numery telefonów biura w Krakowie (stacjonarnych i komórkowych) oraz faksu pozostają bez zmian. Zmianie ulegają adresy email, a dotychczasowe adresy email będą aktywne przez okres 12 miesięcy. Więcej informacji pod nr tel.: 12 648 24 52.

 

Z poważaniem

Tomasz Żuber
Prezes Zarządu

bmtmmm