Endoskopia

MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o. jest od ponad 20 lat wyłącznym dostawcą technologii do mycia i dezynfekcji endoskopów elastycznych oraz autoryzowanym przedstawicielem, a także autoryzowanym serwisem firmy BHT Hygienetechnik w Polsce. Pracownicy serwisu MMM Polska posiadają świadectwa uprawnień do montażu, obsługi serwisowej, modyfikacji i napraw urządzeń firmy BHT (ponad 400 urządzeń zainstalowanych i użytkowanych w Polsce).

Aktualnie po przejęciu firmy BHT przez firmę CANTEL kontynuujemy współpracę i oferujemy urządzenia do mycia, dezynfekcji, suszenia i przechowywania endoskopów elastycznych oraz dysponujemy profesjonalnym, autoryzowanym serwisem.

Oferujemy także usługi w zakresie:

  • Projektowania technologii mycia i dezynfekcji, zabudowy urządzeń
  • Doradztwa w zakresie przygotowania instalacji do montażu urządzeń
  • Szkoleń
  • Dostaw środków do mycia, dezynfekcji i materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

W sprawach technologicznych, handlowych i konsultacji technicznych prosimy korzystać z nr kontaktowych: