Obsługa Klienta MMM

Kompleksowy serwis na najwyższym poziomie

Z nami otrzymają Państwo usługę wykraczającą poza zwykłą naprawę ─ od uruchomienia i walidacji po utrzymanie i wieloletnie wsparcie ─ na nas mogą Państwo polegać.

Oferujemy kompleksowe ofertę usług w sprawdzonej jakości MMM oraz rozwiązania dostosowane wprost do potrzeb naszych Klientów. W ten sposób zapewniamy wysoką dostępność urządzeń i wydłużamy jego możliwy okres użytkowania – ponieważ pracujemy zgodnie z zasadami Life-Cycle-Management i zapewniamy wsparcie dla każdego urządzenia przez taki okres, przez jaki dysponujemy wiedzą i niezbędnymi częściami zamiennymi.

MMM to niezawodny partner zawsze do dyspozycji Klientów.

Przeglądy i konserwacja

Opieka serwisowa.

Zapobieganie pozwala oszczędzić koszty. Dobra pielęgnacja oznacza długie użytkowanie. W centralnej sterylizatorni jest podobnie.

Walidacja i kontrola

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.

Spółka MMM we współpracy ze swoimi klientami udowadnia, że nasze urządzenia – ale także urządzenia innych producentów – umożliwiają osiągnięcie trwałego, dobrego efektu.

Przedłużenie okresu eksploatacji

Wiecznie sprawny.

Produkty medyczne służące do przygotowania instrumentów to dobra inwestycyjne o znacznie dłuższym okresie eksploatacji niż 10 lat.

Przeglądy i konserwacja

Opieka serwisowa.

Zapobieganie pozwala oszczędzić koszty. Dobra pielęgnacja oznacza długie użytkowanie. W centralnej sterylizatorni jest podobnie.

Nasza oferta przeglądów i konserwacji gwarantuje długie działanie urządzeń MMM w najlepszych warunkach, dzięki pracy naszych specjalistów.

Częścią naszych różnych, kompleksowych pakietów pielęgnacyjnych jest dostosowanie urządzeń klienta do zmieniającej się sytuacji, doradztwo w zakresie modułów doposażających, optymalizacja materiałów zużywalnych oraz nieustanne dopasowywanie urządzeń do indywidualnych potrzeb i wytycznych ustawowych.

Pozytywna reakcja naszych klientów to dla nas główna motywacja, dlatego ponad 95% wszystkich naszych części zamiennych dostarczone może być w ciągu 24 godzin, a nasi specjaliści regionalni zapewniają szybką naprawę.

Wszystko w dobrym stanie…

Wspólnie z klientami opracowujemy długofalowy, niskonakładowy plan konserwacji i serwisowania. Plan ten zapewnia jakość działania urządzeń, spełnia wymogi w zakresie zapewnienia jakości i umożliwia skuteczne planowanie kosztów w średniej i długiej perspektywie.

MMM oferuje następujące usługi szczegółowe (przykłady):

  • planowanie konserwacji przeprowadzanych wspólnie z technikami klienta oraz szkolenia dla techników
  • planowanie konserwacji przeprowadzanych w całości przez producenta
  • zdalna diagnoza systemu
  • infolinia w razie komunikatów o błędach
  • dostępność i odporność na awarie
  • kontrola UDT dotycząca komór i generatorów ciśnienia
  • kontrole bezpieczeństwa technicznego

Czas płynie…

Czas jest względny.

Ale kiedy w centralnej sterylizatorni coś nie działa, wtedy czas jest bezwzględny. Bezwzględny i nieubłagany.

Naprawa nie oznacza dla nas tylko „usunięcia usterki”, ale przede wszystkim „szybkie usunięcie usterki”. Dlatego posiadamy wszechstronny zespół techników serwisowych dostępnych przez całą dobę, którzy w razie potrzeby mogą także pracować przez całą dobę.

Dbamy o to, aby wszystko dobrze działało ku zadowoleniu klientów. Czuwamy nad tym, aby klienci nie musieli się o nic troszczyć.

Pytanie za sto punktów: czy warto korzystać z części zamiennych?

Dzięki naszym nieustannym pracom badawczym i rozwojowym dbamy o regularne innowacje i optymalizacje także w zakresie części zamiennych. Zapewniamy wysokie standardy w ramach polityki części zamiennych.

Ponad 20.000 pojedynczych elementów gwarantuje zadowolenie z eksploatacji naszych produktów przez wiele lat.

Pozytywna reakcja naszych klientów to dla nas główna motywacja.
Ponad 95% wszystkich naszych części zamiennych dostarczane są w ciągu 24 godzin od ciebie.

Walidacja i kontrola

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.

MMM we współpracy ze swoimi klientami udowadnia, że nasze urządzenia – umożliwiają osiągnięcie trwałego, dobrego efektu.

Przeprowadzamy walidację w oparciu o obowiązujące normy, wytyczne i zasady, zarówno w odniesieniu do procesów mycia i dezynfekcji, jak i sterylizacji.

Nic dziwnego, że jesteśmy europejskim liderem mając za sobą ponad 2000 walidacji procesów.
Nasz dział walidacji każdego dnia wykonuje swoją pracę przy użyciu specjalistycznego sprzętu pomiarowego wysokiej jakości.

Pracownicy MMM są członkami licznych zespołów zajmujących się tworzeniem zasad i norm. Znamy się na rzeczy.

Kontrole

Oprócz walidacji jesteśmy także partnerem w ramach określonych ustawowo kontroli, np. UDT (komory/generatory pary) itp.

Przedsiębiorstwo MMM jest partnerem w zakresie wykazania, że urządzenia i procesy klienta są zawsze zgodne z odpowiednimi specyfikacjami.

Firma MMM oferuje różne pakiety walidacji oraz działań przygotowujących, jak kalibracja, regulacja i optymalizacja procesów i urządzeń. W celu zapewnienia bezpiecznej kontroli instrumentów wydrążonych przeprowadzamy badania mikrobiologiczne jako uzupełnienie kontroli fizycznej.

Przygotowanie produktów medycznych musi być przeprowadzone w ramach odpowiedniego, udokumentowanego i poddanego walidacji procesu (rozporządzenie dotyczące podmiotów użytkujących produkty medyczne § 4 ust. 2). Jest to wymóg dotyczący także niskotemperaturowej sterylizacji parowo-formaldehydowej (LTSF).

Aby umożliwić walidację procesów sterylizacji także w przypadku starszych sterylizatorów LTSF, może być konieczne dostosowanie ich do aktualnego stanu techniki. Dlatego dla starszych sterylizatorów LTSF firmy MMM opracowaliśmy pakiety aktualizacji, aby zapewnić możliwość poddania ich walidacji.

Spółka MMM jako partner serwisowy dokonuje walidacji procesu sterylizacji formaldehydem według normy DIN EN ISO 25424 oraz DIN EN 14180.

Przedsiębiorstwo MMM jest partnerem w zakresie wykazania, że urządzenia i procesy klienta są zawsze zgodne z odpowiednimi specyfikacjami.

Oferujemy różne pakiety walidacji oraz działań przygotowujących, jak kalibracja, regulacja i optymalizacja procesów i urządzeń.

Przeprowadzamy walidację zgodnie z aktualnymi wytycznymi Niemieckiego Towarzystwa Higieny w Szpitalach (DGKH), Niemieckiego Towarzystwa Przygotowania Wyrobów Sterylnych (DGSV) oraz Grupy Roboczej ds. Przygotowania Instrumentów (AKI), a także na życzenie według normy DIN EN ISO 15883 Część 1 i 2.

We współpracy z producentem lub zewnętrznymi laboratoriami badawczymi przeprowadzamy kontrole w ramach walidacji procesów.

Przedsiębiorstwo MMM jest partnerem pomagającym wykazać, że procesy termozgrzewania są zawsze zgodne z odpowiednimi specyfikacjami.

Oferujemy zarówno walidację, jak i zwykle próby rozrywania zgrzewu.

Przeprowadzamy walidację według normy DIN EN ISO 11607-2.

Przedłużenie okresu eksploatacji

Wiecznie sprawny.

Produkty medyczne służące do przygotowania instrumentów to dobra inwestycyjne o znacznie dłuższym okresie eksploatacji niż 10 lat.

W trakcie tego okresu stan wiedzy i techniki, jak również poszczególne wymagania ulegają zmianie.

MMM udostępnia rozwiązania usprawniające do urządzeń klientów oraz różnego rodzaju moduły monitorujące do sterylizatorów parowych, a także urządzeń do czyszczenia i dezynfekcji różnych producentów.

Daje to pewność, że instrumenty są zawsze przygotowywane zgodnie z aktualnymi przepisami, a także pozwala uniknąć konieczności zakupu nowych produktów.

Zapewniamy pełen serwis dla:

Wszystkich produktów własnych – (MMM i BMT) – w tym sterylizatorów, myjni-dezynfektorów, urządzeń techniki cieplnej, zgrzewarek itd.

Myjni-dezynfektorów Innova firmy BHT, RapidAER firmy Cantel (medycznych, endoskopowych i laboratoryjnych)

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy do wysłania mailem na adres mailowy service@mmmpolska.com